با اطمینان خرید کنید

پاورپوینت قوانین مناقصه

پاورپوینت  قوانین مناقصه

قانون برگزاری مناقصات                                 

 

 

 

 

   فصل اول-کلیات

ماده 1 - كاربرد

الف – اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام ميشود , كاربرد دارد .

ب - قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي , موسسات انتفاعي وابسته به دولت , بانكها و موسسات اعتباري دولتي , شركتهاي بيمه دولتي , موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند) , موسسات عمومي , بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي , شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است , اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند . نظير وزارت جهاد كشاورزي , شركت ملي نفت ايران , شركت ملي گاز ايران , شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران , سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران , سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران , سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران , سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند .

تبصره – نيروهاي مسلح , تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند

 

ماده 2 - تعاريف

واژگاني كه دراين قانون به كار برده شده , به شرح زير تعريف ميشوند :

الف – مناقصه : فرآيندي است رقابتي براي تامين كيفيت موردنظر ( طبق اسناد مناقصه ) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد واگذار ميشو د .

ب - مناقصه گزار : دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد .

ج - مناقصه گر : شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت ميكند .

د - كميته فني بازرگاني : هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب ميشود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون رابرعهده ميگيرد .

هـ - ارزيابي كيفي مناقصه گران : عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام ميشود .

و - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها : فرآيندي است كه درآن مشخصات , استانداردها , كارايي , دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي , ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند .

 

ز - ارزيابي مالي : فرآيندي است كه درآن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20 )اين قانون از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند , برگزيده ميشود .

ح - ارزيابي شكلي : عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد وامضاي آنها , غيرمشروط و خوانابودن پيشنهاد قيمت .

ط - انحصار : انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين ميشود :

1- اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است .

2- انتشارآگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله .

ي - برنامه زماني مناقصه : سندي است كه درآن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه , مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص ميشود .

ماده 3 - طبقه بندي معاملات

معاملات از نظر نصاب ( قيمت معامله ) به سه دسته تقسيم مي شوند :

 

 

1- معاملات كوچك : معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون ( 20000000 ) ريال باشد .

 

2- معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند .

 

3- معاملات بزرگ : معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد .

 

تبصره 1 - وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران , جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد مينمايد.

 

تبصره 2 – مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد .

تبصره 3 - مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هريك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي ميشوند , به نصاب پايين تر برده شود

 

 

ماده 4 - طبقه بندي انواع مناقصات

الف - مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند :

1- مناقصه يك مرحله اي : مناقصه اي است كه درآن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد . در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و درهمان جلسه برنده مناقصه تعيين ميشود .

2- مناقصه دو مرحله اي : منقاقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار , بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد . دراين مناقصه كميته فني بازرگاني تشكيل ميشود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش ميكند و براساس مفاد ماده (19)اين قانون برنده مناقصه تعيين ميشود .

ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي ميشوند :

1- مناقصه عمومي : مناقصه اي است كه درآن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد .

2- مناقصه محدود : مناقصه اي است كه درآن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار , محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود . فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار [ براساس ضوابط موضوع مواد(13) و (27) اين قانون ]به اطلاع مناقصه گران مي رسد .

 

 

متن بالا فقط قسمتی از اسلایدهای  پاورپوینت میباشد، بعد از پرداخت آنلاین ، نسخه کامل فایل را دانلود نمایید 

تعداد اسلاید : 28
فرمت: پاورپوینت با قابلیت ویرایش

 

فروشگاه ما زیر مجموعه سایت filesell می باشد  که  دارای نماد اعتماد الکترونیکی  دو ستاره  وثبت شده در سامانه ساماندهی می باشد ( از بخش پیوندها قابل بررسی می باشد) بنابراین میتوانید با خیالی آسوده اقدام به خرید با درگاه های امن بانکی  نمایید

در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی ویا ایمیل سایت مشکل خود را اعلام بفرمایید

در صورت نارضایتی ازفایل میتوانید مبلغ خود را پس بگیرید

با توجه به محدودیت های ایجاد شده توسط برخی از بانکها در خریدهایی با مبالغ کمتر از 5000 تومان مانند بانک ملی و ...،خواهشمند است جهت انجام این قبیل خریدها از کارتهای سایر بانکهای بدون محدودیت مبلغ استفاده فرمایید

امکان 10 بار دانلود با یک پرداخت در 5 روز اینده وجود دارد

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,950 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ghanone-monaghesat-_1828005_4918.zip86k

پاورپوینت روش انتخاب مشاور

پاورپوینت روش انتخاب مشاور پاورپوینت روش انتخاب مشاور         به دليل اهميت و نقش روزافزون مشاوران در طراحي، اجرا و پياده سازي طرح هاي توسعه اي در زمينه هاي گوناگون، روش هاي مختلف و متعددي براي انجام فرآيند انتخاب مشاور، توسط دولتها و نهادهاي كارفرمايي بزرگ در دنيا طراحي شده است . در اين نوشتار، باچند روش متداول انتخاب مشاور كه توسط «بانک جهانی» و «بانک توسعه آسیا» استفاده می ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت نقش ذیحساب دردستگاههای دولتی

          ذیحساب چه کسی هست؟   بر اساس ت تعریف ماده 31- ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت اموراقتصادي و دارائي ازبين مستخدمين رسمي واجدصلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم دراجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي شود.   وظایف ذیحساب اعم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت انواع شرکتها

پاورپوینت انواع شرکتها             مقدمه     طبق آنچه از قانون تجارت استنباط می شود ، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا يا شرکا، سود حاصل از سرمايه را تقسيم می کنند.شرکت ها در قوانين ايران دارای شخصیت حقوقی اند.زمانی که قصد تاسيس شرکت را دارید، شما باید نوع شرکت و همین طور، زمینه ای را که می خواهید در رابطه با آن  فعالیت داشته باشید را مشخص کنيد. شرکت ها انواع مختلف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت بررسی میراکر ها بر سازه

پاورپوینت بررسی میراکر ها بر سازه بررسی مستهلک کننده های انرژی (میراگر ها)بر عملکرد لرزه ای سازه ها           مقدمه:   مدتی است که موضوع مقاوم سازی در کشور با اقبال روز افزون مواجه شده است که با توجه به لرزه خیزی ایران، امری کاملاً موجه است . وقوع زلزله هایی چون          نورث ریج در کالیفرنیا و کوبه در ژاپن بخوبی نشان داد که حتی کشورهایی که در کار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی

پاورپوینت ترمیم  و مقاوم سازی پاورپوینت بسیار کامل مفاهیم اولیه ترمیم و تقویت اجزای مختلف سازه ای ساختمان در 188 اسلاید       مقاومسازي (Strengthening ) اصلاح عضو و قسمت آسيب پذير يا جايگزين كردن قسمت نو در ساختمان موجود، به منظور افزايش ظرفيت سازه‌اي نسبت به وضعيت موجود ساختمان بطور مثال مجموع عملياتي كه سختي و مقاومت ساختمان را نسبت به وضعيت اوليه بهبودبخشند. ترميم (Repairing) تجديد و يا جايگزين كرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 4,800 تومان 20% تخفیف

پروژه بازپیرائی ساختمانهای موزه بوستان ولایت

پروژه بازپیرائی ساختمانهای موزه بوستان ولایت           تاریخچه: —   پس از کلید خوردن طرح انتقال پادگان های نظامی به خارج از شهرها ، پادگان ساری در لیست این انتقالها قرار گرفت که با تلاش مسئولین استانی و شهری در دوره آقای عبوری شهردار وقت ساری این امر محقق گردید و طرح تبدیل پادگان به پارک در دستور کار شهرداری و شورا قرار گرفت و در زمستان سال 94 عملیات اجرائی آن آغاز گردید .   ساختمان های موزه : — مقر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,400 تومان 20% تخفیف