با اطمینان خرید کنید

پاورپوینت «سودمندی واحد حسابرسی داخلی

پاورپوینت «سودمندی واحد حسابرسی داخلی  پاورپوینت «سودمندی واحد حسابرسی داخلی» مناسب برای ارایه کلاسی  در کنفرانس ها       مقدمه سیر تحولهای عمده ی کسب وکار و اقتصاد و نیازمندی به برنامه ها و اهداف و در نتیجه حسابرسی داخلی تعریف حسابرسی داخلی : حسابرسی داخلی فعالیتی مشاوره ای،اطمینان آور،مستقل و بیطرفانه است که به منظور افزودن ارزش وبهسازی عملیات سازمان طراحی می شود . هدف آن کمک به سازمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان 5,500 تومان 20% تخفیف

پاورپوئینت نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی

پاورپوئینت  نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی پاورپوئینت  نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی مناسب برای ارایه کلاسی  در کنفرانس ها  چارچوب مفهومی حسابرسی داخلی در گذشته، وظیفه حسابرسی داخلی حفاظت از داراییهای واحد تجاری و کمک به ارائه اطلاعات حسابداری معتبر برای تصمیم گیری بوده است (Ibrahim, 2011) . در واقع در تعریف سنتی، وظایف زیر بر عهده حسابرس داخلی قرار داشت: انعکاس رویدادهای مالی، ارزیابی و تحکیم کنترل های داخلی و اطم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان 5,500 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت بهبود گزارش حسابرس

پاورپوینت بهبود گزارش حسابرس     پاورپوینت بهبود گزارش حسابرس مناسب برای ارایه کلاسی  در کنفرانس ها     بهبود گزارش حسابرس 1- عنوان                                              ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان 5,500 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نگاهی به مشکلات ساختار کیفیت حسابرسی در ایران

پاورپوینت نگاهی به مشکلات ساختار کیفیت حسابرسی در ایران نگاهی به مشکلات ساختار کیفیت حسابرسی در ایران مناسب برای ارایه کلاسی  در کنفرانس ها   اطمینان سرمایه‌گذار به کارایی و اثر‌بخشی عملیات بازارهای مالی جهان و رسیدن به رشد اقتصادی و پایداری آن در سطح جهان، کاری اساسی است. سرمایه‌گذاران برای فهم و درک اینکه اطلاعات مالی مبنای تصمیم‌گیری تخصیص منابع مالی خود درخور اعتماد و اتکا هستند، به حسابرسان نیازمندند و اظهار نظر ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان 5,500 تومان 20% تخفیف

پاورپوئینت صورتهای مالی و تفاوت استاندارد حسابداری ایران

پاورپوئینت صورتهای مالی و تفاوت استاندارد حسابداری ایران   پاورپوئینت  مجموعه کامل صورتهای مالی و تفاوت استاندارد حسابداری ایران بااستاندارهای بین المللی و گزارشگری   مناسب برای ارایه کلاسی  در کنفرانس ها   مقدمه ای بر صورتهای مالی : صورتهای مالی محصول فرایند حسابداری به شمار میروند .مبنای تهیه این صورتها استانداردهای حسابداری می باشند .صورتها معمولا از چارچوب مشخصی که توسط استانداردها الزام میشود تبعیت میکنند. هدف از این چ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان 5,500 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(1):